Vier kadewoningen in Stavoren

Op Plan Woonwaterrijk in Stavoren hebben wij vier kadewoningen gerealiseerd.
Aan de achterzijde liggen de woningen aan het water met een eigen aanleg gelegenheid voor een boot.
Naast de permanente functie van de woningen, wordt ook een recreatieve functie toegestaan.
Zo kunnen de woningen eveneens recreatief verhuurd worden, of andersom.