Realisatie vrijstaande kadewoningen op plan Woonwaterrijk

In het midden van plan Woonwaterrijk worden op dit moment de kadewoningen gebouwd.
Deze zijn bestemd voor permanente bewoning.

Voor actuele informatie, zie www.woonwaterrijk.com