Meer vrijheid nieuwbouw Berghorst

Voor wie bouwplannen heeft in De Berghorst, is er goed nieuws. Er komt namelijk een nieuw beeldkwaliteitsplan aan, dat flexibeler is dan het oude plan.  Met deze regeling geeft het college van B&W uitvoering aan een motie van de gemeenteraad om ‘welstandsvrijer’ te bouwen en bestaande regels te versoepelen of te schrappen. In het najaar wordt het nieuwe beeldkwaliteitsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

In een beeldkwaliteitsplan staat beschreven welke uitstraling een wijk of straat moet hebben en welke huizen daar bij horen. De welstandscommissie toets bouwplannen aan een beeldkwaliteitsplan. Het oude plan voor de Berghorst was nogal gedetailleerd en op perceelniveau beschreven. Het nieuwe plan is verruimd ten opzichte van het oude. Wethouder Dianne Span: “Er is weer wat dynamiek op de woningmarkt, daar zijn we natuurlijk blij mee. We hopen dat dit nieuwe plan, dat uitgaat van meer welstandsvrije bouw, mensen over de streep trekt om te gaan bouwen in de Berghorst”.

Het nieuwe beeldkwaliteitsplan sluit aan bij de gevarieerde bebouwing zoals die in Enter voorkomt: bouwstijlen uit verschillende tijden en variatie in ‘gerichtheid naar de weg’. Wat voorheen niet toegestaan was, mag nu wel, zoals bijvoorbeeld: notariswoningen, houten topgevel, wolfseind (zadeldak, met twee afgeschuinde vlakken aan de korte zijden), andere dakbedekking dan dakpannen, roedes (vakverdeling in het glas) en luiken aan de ramen. Ook is er meer variatie mogelijk in gevelkleuren en dakpannen.

Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf donderdag 2 juli 6 weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen en staat ook op www.wierden.nl/berghorst. Inwoners kunnen tot en met 12 augustus een zienswijze op het beeldkwaliteitsplan indienen.